Towarzystwo Audytorskie
“Booking Service” Sp. z o.o.

NIP 586-01-01-447
REGON 002883104
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy
KRS KRS 0000165140
kapitał zakładowy 50 000 zł

Adres: ul. Leszczyńskich 9,
80-464 Gdańsk
Telefony:
Biuro: tel. 58 346 66 21
tel. 58 346 59 66
fax 58 511 06 76
E-mail: biuro@bookingservice.pl

Ewa Kocent – biegły rewident
602 212 101
ewa.kocent@bookingservice.pl

Monika Matyszewska – biegły rewident
602 687 915
monika.matyszewska@bookingservice.pl

Wyświetl większą mapę