EKSPERTYZY

Pragniemy Państwu zaproponować także współpracę w zakresie:

  • Przeglądu ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych
  • Audytu finansowego projektów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej
  • Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów
  • Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  • Innych opinii ekonomiczno-finansowych
  • Wymienione usługi wykonywane są przez biegłych rewidentów i specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, na terenie całej Polski. Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie gwarantują wysoki poziom oferowanych przez nas usług.

    Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.