NASI LUDZIE

Ewa KocentEwa Kocent – biegły rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 1700. Wiceprezes Zarządu Spółki, współzałożyciel.
Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych. Specjalista w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
Znawca praktycznych metod i technik prowadzenia rachunkowości, rachunku kosztów i urządzeń pomocniczych.

Monika Matyszewska – biegły rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9927 Prezes Zarządu Spółki
Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych. Specjalista w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
Znawca praktycznych metod i technik prowadzenia rachunkowości, rachunku kosztów i urządzeń pomocniczych.

WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW