KIBR oddział rejonowy w Gdańsku
http://www.gdansk.kibr.org.pl 

KIBR Warszawa
http://www.kibr.org.pl/

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/

Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl/

Narodowy Bank Polski
http://www.nbp.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl/

Portal dla księgowych
http://www.portalfk.pl/

Interaktywne druki i deklaracje IPS
http://www.pity.pl/

Potwierdzenie nr VAT w UE (VIES)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/