Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.

 

Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
  •  

Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
Doradztwo Służymy naszą pomocą i doświadczeniem w zakresie: A. Doradztwa ekonomiczno-finansowego: - Wyceny przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przygotowania planów biznesowych i prognoz finansowych, - Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, - Przekształcenia firm, - Prowadzenia likwidacji i upadłości przedsiębiorstw. B. Doradztwa księgowego: - Organizacji rachunkowości, - Informatyzacji rachunkowości, - Doboru personelu. C. Doradztwa podatkowego: - Interpretacji prawa podatkowego, - Pomocy w kontaktach z organami skarbowymi. Istnieje również możliwość stałego doradztwa i nadzór księgowo-podatkowy.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone