Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
  •  

Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
Ekspertyzy W ramach ekspertyz wykonujemy: - Przegląd ksiąg rachunkowych i sporządzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych, - Audytu finansowego projektów finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy Wspólnoty Europejskiej, - Wycenę przedsiębiorstw oraz określonych pozycji aktywów i pasywów, - Przegląd prawidłowości rozliczeń z Urzędem Skarbowym, - Inne opinie ekonomiczno-finansowe.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone