Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.  Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.  Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
  •  

 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone
 Prezes Monika Matyszewska – biegły rewident, prezes Towarzystwa Audytorskiego Booking Service. W ramach działalności samorządowej: delegat na Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów od 2007 roku. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w PIBR w kadencji 2019-2024, zastępca prezesa regionalnej rady Regionalnego Oddziału PIBR w Gdańsku w kadencji 2019-2024, członek Komisji ds. szkoleń KRBR w kadencji 2015-2019. W 2003 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta. Mocno przyczyniła się do wprowadzenia firmy w świat nowych technologii, aby usprawnić badania rachunkowe i otworzyć się na nowe potrzeby klientów. Od 2011 roku stale prowadzi szkolenia przekazując swoją wiedzę młodych księgowym aspirującym na biegłych rewidentów i nie tylko. Aktywnie udziela się w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce SKWP upewniając się, że rynek usług podąża za rozwijająca się gospodarką. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Specjalizuje się w zakresie handlu zagranicznego i rynku morskiego. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
 Założyciel / Wiceprezes Ewa Kocent – biegły rewident, założyciel i wiceprezes w Towarzystwie Audytorskim Booking Service. Rozpoczynała pracę w rachunkowości jako księgowy. W 1986 roku otrzymała uprawnienia biegłego rewidenta i została wpisana do rejestru pod nr. 1700. Była motorem napędowym dla rozwoju firmy. Od momentu założenia firmy w 1991 roku do roku 2014 była prezesem Towaszystwa Audytorskiego Booking Service. Stworzyła autorski program finansowo-księgowy, który był przez lata stosowany w wielu firmach na terenie Polski. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek różnych branż, a w szczególności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz usługowych, a także w zakresie spółdzielczości pracy. Przeprowadzała audyt zewnętrzny projektów realizowanych ze środków pomocowych UE.
© 2020 Towarzystwo Audytorskie Booking Service, Wszystkie prawa zastrzeżone